• Youtube

Juhend/ KaruJaht 2018

28109407_1944400565633561_1975490797_n

1. Aeg ja koht :

Karujaht 2018 valikorienteerumine toimub laupäeval, 3. märtsil 2018. aastal üldiseks liikluseks avatud teedel Raplamaal

Start antakse Raplast Krantsi Kõrtsist

Kõrts avatud kell 11:00, kust saab ergutavat kohvi ja maitsvaid toite enne rajale tuhisemist!

http://www.krantsikorts.ee/kontakt/

Start on avatud kella 12.00 – 12.30.

Finiš on märgitud RK-l ning on avatud kella 16.30 – 17.30

Pärast orienteerumist on kavas Kernu mõisas liigutavad taaskohtumised, udupeened seltskonnamängud ning väärikad vestlusringid erinevatel teemadel koos õhkõrna schnapsi ja hüva roaga.

2. Võistluse kirjeldus:

Põhidokumentideks on on rajakaardid (RK) ja rajalegend (RL) koos ristsõnaga (RS).

Tegemist on vabavalikorienteerumisega – rajakaardil on märgitud kontrollpunktid (KP), milledest võistleja valib läbitavad punktid omal vabal valikul.

Start toimub alates 12.00 üheminutiliste intervallidega. Rajakohtunik märgib RL-le võistleja stardikellaaja ning sealt alates on võistlejal aega rada läbida 5 tundi.

KP-d on tähistatud kaardil punase ringiga.

KP loetakse võetuks kui võistleja kirjutab ristsõna ruudustikku vastuse RL-s esitatud kontrollküsimusele.

Rajal võib esineda lisakatseid (LK) ja KP-des lisaülesandeid (LÜ). Need täpsustatakse hiljem võistluse kodulehel, RL-s ja võistluseelsel briifingul.

Võistleja ülesandeks on:

– kirjutada ristsõnaruudustikku KP-des leiduvad vastused RL-s toodud kontrollküsimustele

– leida RS vastus (tähistatud RS ruudustikus halli vertikaalreaga)

– vahetult peale finišeerimist esitada finišikohtunikule RL ja RS

Punktide raskusaste – punktide märkimiseks kasutati tavalist maanteeseades tagaveolist BMW sõiduautot ehk hellitavalt Mannergut.

3. Punktiarvestus:

RS õige vastus annab +500 punkti. Iga vale täht vastuses annab -20 punkti.

Kontrollküsimusele õigesti vastatud vastus annab vastuse iga tähe kohta +10 punkti. Vastamata jäetud, läbi kriipsutatud või loetamatu vastus annab 0 punkti iga tähe kohta, vale vastus iga vale tähe kohta -10 punkti.

Võistluse võidab võistleja, kes kogub summaarselt kõige suurema punktisumma (RS vastus + kontrollküsimuste vastused + LK ja LÜ punktid)

LK läbimisel saab võitja võistlusel osalevate võistkondade arv x10 +10 punkti. II koht vastavalt võistkondade arv x10 +0 punkti, III koht võistkondade arv x10 -10 punkti, IV koht võistkondade arv x10 -20 punkti

Võrdsete punktisummade korral saab parema koha lõppjärjestuses väiksema võistkonnaliikmete arvuga võistkond. Kui ka need on võrdsed, siis väiksema autoga võistkond jne.

Kõik juhendis reguleerimata olukorrad, seisukorrad, järjekorrad ja protestid lahendab kohtunikekogu kohapeal. Kui kokku juhtuvad saama ja parajasti aega ja tahtmist juhtub olema.

4. Võistlusmasinad, võistlejad, varustus

Lubatud on võistelda suvalise, Liiklusseadusega kehtestatud nõuetele vastava sõidukiga (võistleja omal vastutusel).

Sinna alla käivad ka mootorrattad :-)

Lubatud on kasutada kõikvõimalikke navigatsioonivahendeid.

Võistlejal on lubatud kaasa võtta piiramata arv kaassõitjaid (kaardilugejaid).

5. Autasustamine ja auhinnad

Autasustamine toimub kell 19:00 Kernu mõisas

http://www.kernumois.ee/

Parimaid premeerib VKM Motors ja Streetmoto

kinkekaartkarujaht

6. Registreerimis ankeedi leiate siit

http://kurisoomoto.com/karujaht-2018

7. EMMK Talvekas nr.26

Kernu mõisas toimub 2.märtsist alates motomatkajate poolt korraldatav motokokkutulek Talvekas.

Peale autasustamist on võimalus jääda Talvekale, mis maksab laupäeva õhtul alates kella 20:00st 10 euri.

Kogu info Talveka kohta leiate siit.

http://www.emmk.ee/

Mõned nõuanded ja vihjed:

Kui tekib kahtlus, et vastus kontrollküsimusele on kadunud või rikutud, pildista kohta, kus vastus peaks eeldatavalt olema.

Kohtumiseni!

KaruJahi korraldustiim

Heldur “Isakene” Uibo – juhendi- ja kaardimeister

Kristjan “Karu” Karumets – asjaajamismeister

Viljar “Villu” Raudauk – rajameister